ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

за използването на уебсайт www.salonpriliv.com

Дата на влизане в сила: 8 май 2019 г.

Последна промяна: 01 юни 2022 г. 

 

 Ние, “Аква торнадо” ЕООД (наричани по-долу „ние“ или „нас“) уважаваме загрижеността Ви за неприкосновеността на личния живот.
Ние събираме, защитаваме, използваме, обработваме и съхраняваме получените лични данни в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични (Общ регламент за защита на личните данни).

Ние сме собственици на уебсайта www.salonpriliv.com и го управляваме.
Тази Политика за поверителност е предназначена за посетителите на уебсайта www.salonpriliv.com
Тази Политика за поверителност описва видовете информация (лични данни), събрана чрез уеб сайта www.salonpriliv.com и как ние защитаваме, използваме, обработваме и съхраняваме получените лични данни и решенията, които взимаме относно използването на тези данни. Ние също така описваме мерките, които предприемаме, за да защитим личните данни и да ви кажем как да се свържете с нас относно практиките ни за защитата на личните данни.

Раздел I.
Този раздел цели да разясни вида на личните данни, които събираме и как ги използваме.
Ние можем да събираме и съхраняваме лична информация (като име и други данни за контакт), които решите да ни предоставите, когато ги предоставяте през сайта или когато се свържете с нас.

Личните данни, които събираме, могат да включват:
• Информация за контакт с Вас – Вашето име, телефон и имейл адрес
• Записване за бюлетин – Вашето име и имейл адрес
• Когато кандидатствате за работа и/или бизнес партньорство – Вашето име, години, адрес, имейл адрес, телефонен номер, пол, етническа принадлежност и всяка друга информация, която можете да предоставите в мотивационното си писмо или резюме
• Друга лична информация, която можете да ни изпратите

Информацията, която събираме с помощта на автоматични средства:
Събираме данни за посетителите на нашия уеб сайт, като използваме технологии като „бисквитки“, идентификатори на устройства, IP адреси и данни за местоположението. Това може да включва информация за местоположението ви, вида устройство, което използвате и историята на онлайн сърфирането. Ако искате да научите повече за използването на „бисквитки“ и как да ги управлявате, моля, прочетете нашата Политика на Бисквитките.
Когато влизате в уебсайта чрез социални медии, давате разрешение на социалната мрежа да споделяте някои от Вашите данни с нас. В зависимост от мрежата това включва основна информация за профила, като име, имейл адрес, дата на раждане и всякакви други подробности, които решите да споделите според конкретните настройки за социални медийни акаунти.

Как използваме информацията, която събираме?
Можем да използваме информацията, която получаваме за Вас, за да укрепим отношенията си с Вас и за други цели, включително за:
• Идентификация за обработване, оценяване и отговор на вашите заявки и запитвания, сключване, изпълнение, изменение на договори, предоставяне на искани услуги, както и за изпълнение на законови задължения към държавни органи и комисии
• Обработване на заявления за работа и/или бизнес партньорство, включително чрез оценяване на квалификациите, проверка на информацията и провеждане на референтни или други проверки, свързани с трудовата заетост
• Създаване и управление на профила Ви
• Опериране, оценка и подобряване на нашия бизнес (включително разработване на нови услуги, управление на комуникациите, определяне на ефективността на нашата реклама, обучение за нашите посетители на сайта, анализ на нашите услуги, услугите на нашия уебсайт и улесняване на неговата функционалност)
• Промяна в нашите Общи Условия
• Спазване на приложими законови изисквания и индустриални стандарти в нашите правила
• Персонализиране на рекламата, която виждате на уебсайта, така че да е по-подходяща за Вас
• Персонализиране на рекламата, която виждате на други уебсайтове на издатели, като в същото време ограничавате времето, през което виждате рекламите
• Да се справим и да отговорим на Вас за коментар, който сте изпратили за или на нашите табла за съобщения, блогове и други подобни създадени от потребителите съдържание
• Споделяне на съдържанието с други хора посредством социални медии или имейли

Освен това ние използваме информация, събрана онлайн чрез „бисквитки“ и други автоматизирани средства за цели като
(i) разпознаване на вашия компютър, когато посещавате сайта
(ii) проследяване на навигацията по сайта
(iii) подобряване на използваемостта на сайта
(iv) анализ на използването на сайта
(v) управление на сайта

Също така използваме тази информация, за да диагностицираме технически и служебни проблеми, да администрираме нашия сайт, да идентифицираме потребителите на нашия сайт и да събираме демографска информация за нашите потребители.

Можем да използваме данните за кликванията, за да определим колко време потребителите изразходват в страниците на сайта ни, как потребителите се придвижват в сайта ни и как можем да приспособяваме нашия Уебсайт, за да отговорим по-добре на нуждите на нашите потребители.
Можем да използваме лични данни и за други допълнителни цели. Ще определим тези допълнителни цели в момента на събирането.

Онлайн проследяване
Също така можем да използваме решения на трети лица за извършване на уеб анализи, като Google Analytics. Google Analytics е услуга за уеб анализи, предоставена от Google Inc., която използва „бисквитки“, за да анализира как потребителите използват този уебсайт. Информацията, генерирана от „бисквитката“ за използването на този сайт (като вашия IP адрес, посетен URL адрес, дата и час на показване на страницата), ще бъде предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация, за да следи използването от ваша страна на този сайт, да съставя отчети за дейността на уеб сайта за операторите на уеб сайтове и да предоставя други услуги, свързани с дейността на уеб сайта и използването на Интернет. Google може да прехвърли тази информация на трети лица, когато това се изисква от закона, или когато трети страни обработват информация от името на Google. За повече информация относно правилата за поверителност на Google по отношение на Google Analytics, моля, вижте www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Можете да се откажете от Google Analytics, като посетите www.tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en=BG

В нашия уебсайт можем да събираме информация за вашите онлайн дейности, за да Ви предоставим реклама на продукти и услуги, съобразени с вашите индивидуални интереси.
Третите лица могат да следят онлайн дейностите Ви с течение на времето, като събират информация чрез автоматизирани средства, включително чрез използването на „бисквитки“ и регистрационни файлове на уеб сървъри, за събиране или получаване на информация от нашия сайт и други сайтове в Интернет. Тази информация се използва за осигуряване на измервателни услуги и Ви показва реклами, които са съобразени с Вашите индивидуални интереси.
Този сайт не е предназначен да отговаря на „Do not track“ сигнали, получени от браузъри.

Какво е правното основание за обработката на личните Ви данни?
Съгласие – Ние ще използваме вашите лични данни само за реклама и маркетинг, персонализиране на съдържание и услуги, рекламни аналитични цели, ако имаме Вашето изрично съгласие за това. Това включва използването на данни, предоставени от Вас и нашите партньори за профилиране, за да подобрим нашите продукти и услуги.
Законни интереси – Намереният от нас легитимен интерес да анализираме трафика на уебсайта си, за да поддържаме услугата, например да наблюдаваме успешни зареждания на страници или съобщения за грешки.

Срок за съхранение на личните данни
Ние ще запазим вашата информация само дотогава, доколкото тя е релевантна и полезна за целта, за която първоначално е била събрана.
Ако пожелаете заличаване на профила Ви, ние ще положим необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизираме (т.е. да ги приведем във вид, който не разкрива вашата личност).

Информация за обмен
Ние не продаваме, нито разкриваме по друг начин Вашите лични данни и личната информация, която сме събирали за Вас, освен в случаите, описани тук, или по друг начин.
Можем да споделим личните данни, които сме събрали, с трети лица свързани с нас, с доставчици на услуги, които сме упълномощили, за да извършват услуги от наше име, включително, без ограничение, хостинг или експлоатация на този сайт и анализиране на данни. Ние изискваме от тези лица и доставчици на услуги по договор да защитят по подходящ начин неприкосновеността на личния живот и сигурността на личната информация, която обработват от наше име в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.
Ние можем да разкриваме Ваши лични
(i) ако сме длъжни да направим това по закон, подзаконов нормативен акт или съдебен процес (като например в изпълнение на съдебна заповед или призовка)
(ii) в отговор на искания от правоприлагащи органи, или
(iii) когато считаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда, финансови загуби или във връзка с разследване на съмнение или действителна незаконна дейност или е необходимо за целите на нашите легитимни интереси или на трета страна.
Ние си запазваме правото да прехвърлим всяка информация, която имаме за Вас, в случай, че продаваме или прехвърляме цялата или част от нашата дейност или активи (включително в случай на преструктуриране, разпускане или ликвидация).

Трансфер на данни
Трябва да сте наясно, че като използвате уебсайта и тези на нашите партньори или всеки уебсайт, към който препращаме, вашите лични данни могат да бъдат обработени или прехвърлени в други държави, например САЩ, и вие се съгласявате личните ви данни да бъдат прехвърляни или обработвани по този начин.
Може да прехвърлим Ваши лични данни, които сме събрали, в държави, различни от държавата, в която първоначално е била събрана информацията. Тези държави може да нямат същите закони за защита на личните данни като държавата, в която първоначално сте предоставили информацията. Изпращайки Вашите лични данни, Вие се съгласявате с този трансфер. Когато прехвърляме Вашите лични данни на други страни, ние ще защитим тази информация, както е описано в тази политика за поверителност.

Сигурност
Ние поддържаме административни, технически и физически предпазни мерки, предназначени да защитят личните данни, които предоставяте срещу случайно, незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване.

Връзки към други уеб сайтове
Сайтът може да предоставя връзки към други уеб сайтове за Ваше удобство и информация. Тези уеб сайтове могат да работят независимо от нас. Свързаните сайтове могат да имат собствени известия или правила за поверителност, които силно ви препоръчваме да прегледате, за да разберете по-добре процедурите за събиране, използване и разкриване на лични данни. Ние не носим отговорност за съдържанието на свързаните уеб сайтове, за използването на тези сайтове или за практиките за поверителност на тези сайтове.

Защита на децата
Този сайт не е насочен към деца на възраст под 16 години и ние съзнателно не събираме лични данни от посетителите на сайта на възраст под 16 години.

Раздел II.
Този раздел на нашата Политика за поверителност предоставя подробности и обяснява как да упражнявате своя избор.
Достъп до Вашите лични данни, актуализация и Вашите права и избори
Съгласно приложимото право Вие:
(i) имате право на достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас, и да получите копие от тези данни;
(ii) можете да актуализирате или коригирате неточности в подадените към нас Ваши лични данни и да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко коригиране, изтриване или ограничаване, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или свързано с прекомерни усилия за нас;
(iii) можете да възразите пред нас срещу използването на Вашите лични данни;
(iv) можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити от нашата база данни („да бъдете забравен“);
(v) имате право да оттеглите вашето съгласие по всяко време;
(vi) имате право да подадете жалба до надзорен орган;
(vii) на всички останали права, съгласно ЗЗДЛ и Общия регламент относно защита на данните.
За да упражните тези права, моля, свържете се с нас, както е посочено в секцията „Как да се свържете с нас“ в настоящата Политика за Поверителност или се свържете с нас, като използвате данните на страницата ни. Ние ще Ви предоставим при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ние си запазваме правото да наложим административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, ние ще изтрием всички ваши данни, с изключение на информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено. Ние не изтриваме данните, които имаме законово задължение да съхраняваме, включително за защита по повод отправени срещу нас съдебни претенции или доказване на свои права.
За да защитим поверителността и да поддържаме сигурността, можем да предприемем стъпки, за да потвърдим самоличността Ви, преди да ви предоставим достъп до информацията.
Ако ние установим нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. Ние не сме длъжни да Ви уведомяваме, ако:
• сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Както ще знаете, интернет не разпознава националните граници. Услугите в интернет са достъпни в световен мащаб, така че събирането и предаването на лични данни не винаги се ограничава само до една страна.
Трябва да сте наясно, че като използвате уебсайта и тези на нашите партньори или всеки уебсайт, към който препращаме, Вашите лични данни могат да бъдат обработени или прехвърлени в други държави, например САЩ, и вие се съгласявате личните ви данни да бъдат прехвърляни или обработвани по този начин.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Раздел III
Промени в тази политиката
Ние си запазваме правото да променяме или добавяме информация към тази Политика за поверителност и ще публикуваме всички промени в реално време в нашия Уебсайт. Ние ще посочим в горната част на Политиката за поверителност, когато тя бъде актуализирана. Използването на нашия Уебсайт след всяка промяна в това известие за поверителност представлява вашето информирано съгласие с промяната. Моля, преглеждайте тази политика периодично, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени или актуализации на нашата дейност за защита на личните данни.

Раздел IV
Как да се свържете с нас
Ако имате въпроси относно тази Политика за Поверителност или практиката ни за защита на личните данни или искате да упражните правата си във връзка с личните данни, можете да ни пишете на contact@salonpriliv.com.